Get Adobe Flash player
hebo

180x108

เครือข่ายสถานศึกษา สพป.สข.2

sms2

informationska22

samallschool

emissss

 

แผนทีโรงเรียนในสังกัด

gis

แผนปฏิบัติการปี 2557

pokplan2557
panpatna

plsn2557

papkum

plan5658

ตรวจสอบสิทธิ

 


 
 ค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี
    ณ ที่จ่าย
  (บำเหน็จบำนาญ)


รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

dmc2
boarddmc
mobec
Ems
bobec

krs

amssnew

ลิงค์หน่วยงาน

pra
bookonline1
1moe
1mua
1obec
1onec
1vec
2omoe
3ops
header
dltv

h1n12009

sorsor

logo sahavicha
math thai
sci art
health eng
tech soc

เข้าสู่ระบบส่งข่าว
PopUp MP3 Player (New Window)

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้234
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4917
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้25106
mod_vvisit_counterอาทิตย์ผ่านมา30883
mod_vvisit_counterเดือนนี้116457
mod_vvisit_counterเดือนทีผ่านมา162007
mod_vvisit_counterทั้งหมด2447775

We have: 9 guests online
IP คุณ: 50.19.149.115
 , 
วันนี้: ส.ค. 28, 2014
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เลือกภาษา

English Thai

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกเหรียง...

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกเหรียง  เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า   
อำเภอคลองหอยโข่ง  โดยมีนายสาโรจน์  อัมพรพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเหรียงให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อพบปะและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละชั้นเรียนสนทนากับครู นักเรียน  มีจุดเน้นตามที่ประกาศ ปีการศึกษา 2557 เป็น “ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ” 
9 เป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น  เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ,การอ่านออก
อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NETและNT , นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน 
จากนั้นผอ. เขต ได้สนทนาซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผอ.โรงเรียนในเรื่อง งานการบริหาร
งบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล   งานบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานทั่วไป 


 


อ่านต่อ...

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเลียบ...

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเลียบ  เครือข่ายสถานศึกษา
คลองหอยโข่งก้าวหน้า   อำเภอคลองหอยโข่ง  โดยมีนายวรวิช  ศรีระสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อพบปะและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหาร ครู ได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน ได้ซักถามถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและปัญหาการเรียนของนักเรียน โดยมีจุดเน้นตามที่ประกาศ ปีการศึกษา 2557 เป็น “ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ” 9 เป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น 
เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ,การอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NETและNT , นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน จากนั้นผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้สนทนาซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่อง งานการบริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานบริหารวิชาการ งานการบริหารงานทั่่วไป

   


อ่านต่อ...

เยี่ยมคณะว่าที่ ผอ.เขต เรียนรู้สภาพจริง ณ กลุ่มนิเทศฯ...

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  เยี่ยมคณะผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1/2557  ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 2  เวลา 09.00 น. วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยมีนายภิญโญ  ไชยสุข รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ และนำเสนอการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ
ของกลุ่มนิเทศฯ 


อ่านต่อ...

คณะ สพฐ.ประเมิน ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ด้านส่งเสริมรักการอ่านฯ...

คณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาลงพื้นที่ประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร คัดเลือกเป็นผู้ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จปี 2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ
ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยคณะกรรมการ สพฐ.ประกอบด้วย คุณวีณา  อัครธรรม ที่ปรึกษาสพฐ.หัวหน้าคณะ คุณศกุนตลา  สุขสมัย และคุณพนิดา  บัวมณี


เว๊บ สพฐ.http://www.obec.go.th/news/53224
ข่าว/พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ดลพร  นิลดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


อ่านต่อ...

ว่าที่ ผอ.เขต เรียนรู้สภาพจริง ณ สพป.สงขลา เขต 2...

     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงและบรรยายสรุปการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้ฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1/2557  ณ  สพป.สงขลา เขต 2  เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยมีนายชลำ  อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะดังกล่าว      คณะผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง ตามหลักสูตรฯ ในระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2557  มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 2.นายอารักษ์  พัฒนถาวร  รองผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต  1 3.นายศักดา  แสงทอง  รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 5.นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 6.นายวีระ  ทวีสุข  รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี  เขต 1 7.นายต่อศักดิ์  บุญเสือ  รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2      การเรียนรู้สภาพจริงและฝึกประสบการณ์ นั้นมีกิจกรรมสรุปดังนี้ เรียนรู้สภาพจริงโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง  รับฟังและเรียนรู้สภาพกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มการเงินสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศติดตามฯ  หน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ(ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ) และคณะสรุปผลการศึกษาดูงานและทำรายงานการศึกษาดูงาน


เว๊บ สพฐ.http://www.obec.go.th/news/53147
ข่าว/ภาพ พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


อ่านต่อ...

ผอ.เขต พบปะเพื่อนครูรวม 4 จุดอบรมพัฒนาฯ...

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้เยี่ยมพบปะเพื่อนครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล  ด้านบรรณารักษ์และด้าน จำนวน 4 จุดของการพัฒนาดังนี้ จุดที่ 1 โรงแรมหาดใหญ่รามา 2. โรงแรมไออิชิ 3.โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ 4. โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จุดที่1โรงแรมไออิชิหาดใหญ่  อบรมพัฒนาครูด้านวัดผล มีผู้เข้าอบรมจากสพป.นราธิวาส เขต 1 ,2,3และสพป.ยะลา เขต 1 จุดที่2โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ มีผู้เข้าอบรมจากสพป.ปัตตานี เขต 1 ,2,3 จุดที่3โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ มีผู้เข้าอบรมจากสพป.นราธิวาส เขต 3,สพป.ยะลา เขต 1,สพป.สตูล จุดที่4โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่า อบรมพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ มีผู้เข้าอบรมจากสพป.ยะลา เขต 2,สพป.ยะลา เขต 3,สพป.สตูล เว๊บ สพฐ.http://www.obec.go.th/news/53130 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ              


อ่านต่อ...

เปิดสัมมนาขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ผอ.เขต ย้ำอยากเห็นคนดีสังคมดี ต้องเริ่มที่โรง...

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต”  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์บวร  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรจากโรงเรียน 15 โรงเรียนในโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดังกล่าว        โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะตามจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต 2 ด้านคือด้านทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 4 ด้าน คือด้านซื่อสัตย์สุจริต  ด้านความมีวินัย  ด้านอยู่อย่างพอเพียงและด้านการมีจิตสาธารณะ และเรียนรู้ปฎิญาณของโรงเรียนสุจริตและสามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”   เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทำกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ   เว๊บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/53102 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ   


อ่านต่อ...
0123456

ข่าวด่วน/ ประชุม/อบรม

skz2kmshot

makum2557

 

sarasonted2557
nekkkkk2

 

newkown

obecchannel

E-News

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกเหรียง
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
53 อ่าน.

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเลียบ
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
64 อ่าน.

เยี่ยมคณะว่าที่ ผอ.เขต เรียนรู้สภาพจริง ณ กลุ่มนิเทศฯ
นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  เยี่ยมคณะผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...อ่านต่อ..
36 อ่าน.

คณะ สพฐ.ประเมิน ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ด้านส่งเสริมรักการอ่านฯ
คณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาลงพื้นที่ประเมิน ...อ่านต่อ..
105 อ่าน.

ว่าที่ ผอ.เขต เรียนรู้สภาพจริง ณ สพป.สงขลา เขต 2
     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริงและบรรยายสรุปการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้ฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...อ่านต่อ..
165 อ่าน.

ผอ.เขต พบปะเพื่อนครูรวม 4 จุดอบรมพัฒนาฯ 2014-08-24 05:39:43 นายพิษณุ ธรรมรัตน์
ผอ.เขต พบปะเพื่อนครูรวม 4 จุดอบรมพัฒนาฯ
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. นายสุรศักดิ์  ...อ่านต่อ..
134 อ่าน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วยรับชมวีดีโอออนดีมานต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. สนผ.

การตรวจสอบการงายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา.2556
การเตรียมสอบ O-NETการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบล
อีกช่องทางในการรับชม
ช่อง สพฐ.1 | ช่อง สพฐ.2 | ช่อง สพฐ.3 | ช่อง CAT | ช่อง TOT
 

หนังสือราชการ สพฐ.


ข่าวล่าสุด...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

2014-08-22-05-05-52 เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร  ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย...
38
2014-08-20-07-08-34คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหวะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์...
31
2014-08-19-06-48-41กระทรวงการต่างประเทศ...
75
2014-08-15-07-13-33การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ ประจำปีการศึกษา...
44
2014-08-15-07-02-03กิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ  ...
31
--19เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนในเครือข่าย...
43
-57--03--2014--2006----  เครือข่ายสถานศึกษาควนโสห้วยลึก จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านควนโส...
74
---03--2014--1953----  ตัวแทน นร.ในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษาควนโสห้วยลึก...
39
--29--2014--2253----  โรงเรียนบ้านห้วยลึก เข้าร่วมประเมินกิจกรรมรักการอ่าน ของสพป.สข.2 ประจำปี 2557...
71

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย/โรงเรียน

ผู้บริหาร

wwww 

         นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
            ผอ.สพป.สข.2

  porow

parakit

รองผู้อำนวยการ

mixsubbosss

reportboss

report2555
gks

myoffice
oebgatway

anigifmoey

aocnew
ebuket

bookroom

วารสารประชาสัมพันธ์

เลื่อนขั้นเงินเดือน

1
2
3

26-10-2555 9-04-17 copy

backup
vdoc

ponsongsam

rrr

sokorsokor

 

 

รอบรั่ว IT

รูปภาพ
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop ทำตามวีดีโอนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คู่มือเบื้องต้น Mikrotik
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
คู่มือการจัดการ Mikrotik สำหรับ ทำ Dhcp hotsport   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แจกสคริปลงนามถวายพระพร
อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2013
  ลองนำไปใช้ดูครับ แก้ไฟล์ 1 จุด แก้ไขไฟล์... อ่านเพิ่มเติม...

Template

ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
rss logo thaiteachers