Get Adobe Flash player
hebo
สพปสข 2
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2

ติดต่อ
ที่อยู่:
บริเวณ อำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
90110
ไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 074-258-324
แฟกซ์: 074-258-245
http://www.skz2.go.th