Get Adobe Flash player
hebo

180x108

เครือข่ายสถานศึกษา สพป.สข.2

sms2

informationska22

samallschool

emissss

 

แผนทีโรงเรียนในสังกัด

gis

แผนปฏิบัติการปี 2557

pokplan2557
panpatna

plsn2557

papkum

plan5658

ตรวจสอบสิทธิ

 


 
 ค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี
    ณ ที่จ่าย
  (บำเหน็จบำนาญ)


รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

dmc2
boarddmc
mobec
Ems
bobec

krs

amssnew

ลิงค์หน่วยงาน

pra
bookonline1
1moe
1mua
1obec
1onec
1vec
2omoe
3ops
header
dltv

h1n12009

sorsor

logo sahavicha
math thai
sci art
health eng
tech soc

เข้าสู่ระบบส่งข่าว
PopUp MP3 Player (New Window)

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1032
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6515
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้27952
mod_vvisit_counterอาทิตย์ผ่านมา33540
mod_vvisit_counterเดือนนี้119605
mod_vvisit_counterเดือนทีผ่านมา141838
mod_vvisit_counterทั้งหมด2288916

We have: 47 guests online
IP คุณ: 54.81.52.32
 , 
วันนี้: ก.ค. 24, 2014
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เลือกภาษา

English Thai

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวปาบ...

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวปาบ 
เครือข่ายสถานศึกษาควนโสห้วยลึก   อำเภอควนเนียง  โดยมีนายสุนทร  สำกัมปัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวปาบ
ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อพบปะและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละชั้นเรียนสนทนากับครู นักเรียน  มีจุดเน้นตามที่ประกาศ ปีการศึกษา 2557 เป็น “ ปีแห่งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ” 9 เป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น  เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ,การอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ 
O-NETและNT , นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน จากนั้นผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้สนทนาซักถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่อง งานการบริหารงบประมาณ
งานการบริหารงานบุคคล   งานบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานทั่วไป อ่านต่อ...

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวไทร...

          วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวไทร  เครือข่ายสถานศึกษาควนโสห้วยลึก   อำเภอควนเนียง  โดยมีนายนิตย์  ศรีวุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวไทรให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อพบปะและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละชั้นเรียนสนทนากับครู นักเรียน  มีจุดเน้นตามที่ประกาศ ปีการศึกษา 2557 เป็น “ ปีแห่งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ” 9 เป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น  เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ,การอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ 
O-NETและNT , นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน จากนั้นผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้สนทนาซักถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่อง งานการบริหารงบประมาณ
งานการบริหารงานบุคคล   งานบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานทั่วไป 
 


อ่านต่อ...

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร...

     เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  นายวีระ  ฤทธิ์เทวา รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย อำเภอหาดใหญ่  โดยมีนางสุภาวดี  ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย  คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      เวลา 09.00 น. นายวีระ ฤทธิ์เทวา ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่ได้มาประเมินโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย เพื่อรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ของกรมอนามัย และชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยว่าได้มีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นับเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนในเครือข่ายคลองแหคูเต่า และกล่าวถึงสุขภาพกับการศึกษาว่า เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปให้เกิดการประสานเอื้ออำนวยประโยชน์และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียน  ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้น ที่โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ยได้ประเมินตนเองตามแนวทางจนได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพในระดับทอง จนมาสู่การประเมินในวันนี้คือการประเมินรางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ซึ่งเป็นระดับสูงสุด  จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเด็กวัยเรียนและเยาวชนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด ซึ่งจากนี้ไปคณะกรรมการจะได้รับชมรับฟังการดำเนินงานดังกล่าวจาก VTR  การประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้งประเมินจากสภาพจริงเชิงประจักษ์ต่อไป  ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาประเมินในวันนี้ด้วยความยินดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจะได้ร่วมมือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในมิติแห่ง “การปฏิรูประบบสุขภาพ”  ซึ่งเป็นการให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน โดยกระบวนการจัดการด้านสุขภาพเพื่อชีวิตสู่คุณภาพของนักเรียนที่ดีต่อไป ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ               


อ่านต่อ...

เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง...

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง และบรรยายพิเศษ   เรื่อง “ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง จำนวน 10 โรงเรียน  โดยมีนายกรีฑา  อนุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูแร่ ประธานเครือข่าย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง โรงเรียนวัดหูแร่

 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ได้บรรยายในหัวข้อ “ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ”   ประกอบด้วย             – การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา        - จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน  (ด้านกายภาพ  การบริการ  การบริหาร)        -  สถานศึกษามีคุณภาพ ( ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน / นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนผ่านการประเมินและ     รับรางวัลประเภทต่างๆในแต่ละระดับ / บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ) / เครือข่ายมีความเข้มแข็ง       -    ผลการจัดการปีการศึกษา 2556  ( ภาพรวมของเขตการศึกษา)   -    ผลการจัดการปีการศึกษา 2556 เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง       -     เป้าหมายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557   การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง การวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net พร้อมระดมความคิดจากบุคลากรของเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเครือข่าย
สถานศึกษาโตนงาช้างสูงขึ้น

 


อ่านต่อ...

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาสพป.นราธิวาส เขต 2 นำโดยนายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  ที่ได้เดินทางมาส่งเพื่อแสดงความยินดีที่นางศมล  สมคะเณ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเดินทางย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสพป.สงขลา เขต 2 เมื่อเวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน  วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  


อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาร เครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำสัมพันธ์...

     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาร  เครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำสัมพันธ์   อำเภอบางกล่ำ  โดยมีนายภิรมย์  สุขสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557      ในการตรวจเยี่ยมในครั้ง ผอ.เขตได้เดินตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียนสนทนากับครู นักเรียน  มีจุดเน้นตามที่ประกาศ ปีการศึกษา 2557 เป็น “ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ” 9 เป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น  เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ,การอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบการสอบ O-NET และNT , นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวโรงเรียน และได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการสนทนาพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงการจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากนั้นผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้สนทนาซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องงานงานบริหารการบริหารงบประมาณ    งานการบริหารงานบุคคล   งานบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานทั่วไป และเขียนบันทึกสมุดตรวจราชการ  เว๊บสพฐ. http://www.obec.go.th/news/51995 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธื ชำนาญการพิเศษ    


อ่านต่อ...

เปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”...

     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต”  ณ โรงเรียนวัดนารังนก  อำเภอบางกล่ำ  เวลา 08.30 – 10.00 น. ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557      การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 200 คนจากโรงเรียนจำนวน 14 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนวัดนารังนกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะตามจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต 2 ด้านคือด้านทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 4 ด้าน คือด้านซื่อสัตย์สุจริต  ด้านความมีวินัย  ด้านอยู่อย่างพอเพียงและด้านการมีจิตสาธารณะ และเรียนรู้ปฎิญาณของโรงเรียนสุจริตและสามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยนักเรียนจะทำกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทำกิจกรรมที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายเยาวชน" คนดีของแผ่นดิน " ข้างต้น ตลอด 1 วันที่นักเรียนเข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”        นายสุรศักดิ์ กล่าวเปิดว่า วันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนวัดนารังนก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ”โรงเรียนสุจริต”  จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจำนวน 14 โรงเรียนรวมนักเรียน 200 คน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  ขอเรียนทุกท่านว่าด้วยบริทบของบ้านเมืองสังคมที่ประสบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากความแตกต่างกันของคนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมมาโดยตลอด   สพฐ.จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต”   ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศแม้ว่าภาค รัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่องแต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นต้นเหตุสำคัญเกิดจากคน  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุคือคน  โดยจะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย ดั่งสุภาษิตว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก เพื่อให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ด้วยกันด้วยความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อกัน  จึงต้องเริ่มปลูกฝังค่านิยมที่ดีตั้งแต่เด็กในวัยเรียน จึงเป็นกลุ่มแรกของเป้าหมายในการแก้ปัญหา  โครงการ “โรงเรียนสุจริต ” จึงได้เกิดขึ้น เด็กที่เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ก็จะเติบโตเป็นเด็กดีคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ได้ในอนาคต  และหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็หลีกไม่พ้นที่ต้องเป็นสถานศึกษา ที่ต้องทำให้เด็กเป็นคนดีของสังคม ณ วันนี้เวลามีปัญหาที่เป็นข่าวดังในสังคม ทุกคนก็เพ็งเล็งที่สถานศึกษา เป็นสำคัญว่าเราไม่สามารถสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีได้  การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่ต้นเหตุ โดยการวางรากฐานความดีตั้งแต่เด็กเยาว์วัยในสถานศึกษา  โครงการนี้จึงสนองตอบที่ว่าจะทำอย่างไร ให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาล  โดยความเป็นจริงแล้วควรกำหนดให้มีการดำเนินการทุกโรงเรียน เพราะสอดคล้องเกี่ยวข้องในการสร้างคนดี เราจึงต้องทำอย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็งต่อเนื่อง สุดท้ายขอให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกในความถูกต้อง ไม่มุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว รักความยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีปัญหาการคอร์รัปชั่นน้อยลง  สังคมมีคนดีอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป นายสุรพล  รัตนไชย  กรรมการปปช.จังหวัดสงขลา มอบหนังสือโครงการ เว๊บสพฐ.http://www.obec.go.th/news/51991 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


อ่านต่อ...
0123456

ข่าวด่วน/ ประชุม/อบรม

visionpororken

sarasonted2557
nekkkkk2

 

newkown

obecchannel

E-News

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวปาบ
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
56 อ่าน.

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวไทร
          วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
58 อ่าน.

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
     เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  นายวีระ  ฤทธิ์เทวา ...อ่านต่อ..
137 อ่าน.

เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
123 อ่าน.

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ 2014-07-21 08:22:28 นายพิษณุ ธรรมรัตน์
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ...อ่านต่อ..
188 อ่าน.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาร เครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำสัมพันธ์
     นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาร  ...อ่านต่อ..
222 อ่าน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วยรับชมวีดีโอออนดีมานต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. สนผ.

การตรวจสอบการงายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา.2556
การเตรียมสอบ O-NETการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบล
อีกช่องทางในการรับชม
ช่อง สพฐ.1 | ช่อง สพฐ.2 | ช่อง สพฐ.3 | ช่อง CAT | ช่อง TOT
 

หนังสือราชการ สพฐ.


ข่าวล่าสุด...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

---obec-awards--2556    นางณัชชา บุญสิริธนา รับรางวัลระดับชาติ   รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. ( OBEC AWARDS)...
34
-a-a-   18-19 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง จัดกิจกรรมภายในและภายนอก ดังนี้ 1....
36
2014-07-18-09-37-31กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ                      ...
45
2014-07-15-23-38-31 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ...
85
2014-07-10-09-11-26      วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เวลา13.00 น. คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเหรียง...
43
2014-07-10-08-43-25ถวายเทียนพรรษา..โรงเรียนบ้านเขาพระ       วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.30 น....
67
2014-07-10-04-00-21  นายอุทัย      ปลอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  พร้อมด้วยคณะครู...
46
2014-07-09-13-49-30    นายภิญโญ ไชยสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 2...
65
-2557-งานหล่อเทียนพรรษาปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม...
49
2014-07-02-06-59-35กิจกรรมแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์  เครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำสัมพันธ์  ณ...
82

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย/โรงเรียน

ผู้บริหาร

wwww 

         นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
            ผอ.สพป.สข.2

  porow

parakit

รองผู้อำนวยการ

mixsubbosss

reportboss

report2555
gks

myoffice
oebgatway

anigifmoey

aocnew
ebuket

bookroom

วารสารประชาสัมพันธ์

เลื่อนขั้นเงินเดือน

1
2
3

26-10-2555 9-04-17 copy

backup
vdoc

ponsongsam

rrr

sokorsokor

 

 

รอบรั่ว IT

รูปภาพ
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop ทำตามวีดีโอนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คู่มือเบื้องต้น Mikrotik
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
คู่มือการจัดการ Mikrotik สำหรับ ทำ Dhcp hotsport   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แจกสคริปลงนามถวายพระพร
อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2013
  ลองนำไปใช้ดูครับ แก้ไฟล์ 1 จุด แก้ไขไฟล์... อ่านเพิ่มเติม...

Template

ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
rss logo thaiteachers