Get Adobe Flash player
hebo

180x108

เครือข่ายสถานศึกษา สพป.สข.2

sms2

informationska22

samallschool

emissss

 

แผนทีโรงเรียนในสังกัด

gis

แผนปฏิบัติการปี 2557

pokplan2557
panpatna

plan5658

panl

somchai1

ตรวจสอบสิทธิ

 


 
 ค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี
    ณ ที่จ่าย
  (บำเหน็จบำนาญ)


รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

dmc2
boarddmc
mobec
Ems
bobec

krs

amssnew

ลิงค์หน่วยงาน

pra
bookonline1
1moe
1mua
1obec
1onec
1vec
2omoe
3ops
header
dltv

h1n12009

sorsor

logo sahavicha
math thai
sci art
health eng
tech soc

เข้าสู่ระบบส่งข่าว
PopUp MP3 Player (New Window)

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3300
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5072
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้30425
mod_vvisit_counterอาทิตย์ผ่านมา29656
mod_vvisit_counterเดือนนี้94498
mod_vvisit_counterเดือนทีผ่านมา121097
mod_vvisit_counterทั้งหมด2819312

We have: 17 guests online
IP คุณ: 54.224.53.192
 , 
วันนี้: พ.ย. 22, 2014
เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เลือกภาษา

English Thai

ผอ.เขตตรวจราชการ ครบ 134 ที่โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ...

     เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 134 เป็นโรงเรียนสุดท้ายจากจำนวนโรงเรียนในสังกัด 134 โรงเรียน  โดยมีนายอุทัย  ปลอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานข้อมูลพื้นฐานและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน      เวลา 10.00 – 12.00 น. ผอ.เขต ได้ใช้เวลาในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนชมผลงานกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในชั้นเรียนต่างๆ ทุกห้องเรียน ซักถามสนทนากับครู นักเรียน  เน้นเรื่องหลัก 4 เรื่องสำคัญ คือ 1. การเตรียมการสอบ O-NET"Ordination National Educational Test"  และการสอบ NT “ National Test” หรือการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 2.การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 3.การนำค่านิยม 12 ประการสู่การปฎิบัติของสถานศึกษา 4.การจัดกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  นอกจากนี้ ผอ.เขต ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน โปรแกรม MEP ( Mini English Program ) โดยได้ทดสอบภาษาอังกฤษกับนักเรียนในชั้นเรียน สังเกตการณ์สอนของครูต่างชาติ  จากนั้นผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้สนทนาซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องงานงานบริหารการบริหารงบประมาณ    งานการบริหารงานบุคคล   งานบริหารวิชาการ   งานการบริหารงานทั่วไป  และเขียนบันทึกสมุดตรวจราชการ    เว๊บสพฐ. http://www.obec.go.th/news/56430 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 


อ่านต่อ...

ผอ.เขต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผอ.สพม. เขต 10  คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพม. เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการในส่วนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
ประจำปีงบประมาณ 2558  ใน สพป.สงขลา เขต 2 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2 
อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติฯ...          นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่ปฎิบัติ ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า  ชั้น 8  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขการพัฒนาการศึกษาของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ            เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้ร่วมพิธีเปิดโดยมี ดร.อำนาจ  สุนทรธรรม  เลขาธิการคุรุสภา  เป็นประธานเปิดและปาถกฐาเรื่อง “ สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการศึกษาของชาติและแนวทางการยกระดับคุณภาพ ”  กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. ธิติมา  ไชยมงคล  
          เวลา 10.30 – 11.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้บรรยาย เรื่อง “ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”  โดยได้เกริ่นนำและบรรยายตามหัวข้อดังนี้  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ สพฐ. และจุดเน้น ใน 3 ด้าน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน  จุดเน้นด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ โดยผอ.เขต ได้โฟกัสความสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในจุดเน้นด้านผู้เรียน  สู่การยกระดับคุณภาพเวลา 13.30 – 15.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มย่อย เป็น 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร กลุ่ม 2 การศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยอาจารย์ประชาคม  จันทรชิต กลุ่ม 3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง กลุ่ม 4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ และอาจารย์วรรณา  ทิพย์มนตรี

ข่าว/พิษณุ  ธรรมรัตน์ ปชส.ชพ.
ภาพ/ดลพร  นิลดี ปชส.ชก.


อ่านต่อ...

ผอ.เขต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายจรูญ  แสงวิจิตร
รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการดำเนินงานตามภารกิจงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน สพป.สงขลา เขต 2 เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2 


อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ของ สสวท.  โดยมีนายภิญโญ ไชยสุข ประธานสนามสอบ ที่ 1 โรงเรียนสวัสดิ์บวรและนายภคพล  จันทร์สว่าง  ประธานสนามสอบที่ 2  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  รายงานข้อมูลการสอบและนำตรวจเยี่ยมห้องสอบต่างๆ  การสอบในครั้งนี้เริ่มการสอบในเวลา 09.30 - 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 1 และ 2  จากโรงเรียนภาครัฐ  เอกชน และเทศบาล  เข้าสอบจำนวนมาก ทั้ง 2  สนามสอบ ซึ่งแยกนักเรียนเข้าสอบดังนี้ สนามสอบที่ 1.สนามสอบโรงเรียนสวัสดิ์บวร  มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด  จำนวน 1,710  คน และสนามสอบที่ 2 โรงเรียนสมาคุณวิทยาทาน  มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด จำนวน  1,465  คน     เว๊บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/56246 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  


อ่านต่อ...

ผอ.เขตรุดเยี่ยมอาการผอ.โรงเรียนวัดคูหาใน...

     เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการนายอัมรินทร์  ขุนทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาใน  เครือข่ายคูหาสัมพันธ์  อ.รัตภูมิ  ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลหาดใหญ่  วันพุธที่  12  พฤศจิกายน 2557  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับแจ้งเบื้องต้นว่านายอัมรินทร์  ขุนทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาใน  ถูกลอบทำร้ายขณะขับรถจักรยานยนต์เดินทางไปโรงเรียนในช่วงเวลา 07.30 น.  ผู้ประสบเหตุได้แจ้งนำส่งโรงพยาบาลรัตภูมิ ต่อมาได้ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในเวลา 10.00 น. เมื่อทราบเหตุดังกล่าว ผอ.เขตได้เดินทางไปเยี่ยมอาการด้วยความห่วงใยในทันที โดยเมื่อไปถึงมีคณะผู้บริหารเครือข่ายคูหาสัมพันธ์เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดหน้าห้องผ่าตัด  รับทราบเบื้องต้น อาการในภาพรวมพ้นขีดอันตรายแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อีกสักระยะหนึ่งก่อน ณ ห้อง 530  อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ เบื้องต้นนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้พูดคุยกับญาติคณะผู้บริหาร และได้มอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือแก่บิดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาใน ก่อนเดินทางกลับ เว๊บสพฐ. http://www.obec.go.th/news/56091 ภาพ/ข่าว พิษณุ ธรรมรัตน์ ปชส.ชพ.  


อ่านต่อ...

ผอ.เขตลงพื้นที่โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เน้น 4 เรื่องหลัก...

     เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง  เครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง  อ.หาดใหญ่ โดยมีนางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน      เวลา 10.00 – 11.30 น. ผอ.เขต ได้ใช้เวลาในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในชั้นเรียนต่างๆ ทุกห้องเรียน โดยได้เน้นเรื่องหลัก 4 เรื่องสำคัญ คือ 1. การเตรียมการสอบ O-NET"Ordination National Educational Test"  และการสอบ NT “ National Test” หรือการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผอ.เขตได้ชัก-ถาม ผู้บริหาร ครู ในด้านการเตรียมการและการดำเนินการว่าได้ทำอย่างไร พร้อมทั้งได้สนทนากับครูและชักถามถามนักเรียนในรายวิชาต่างๆ เพื่อวัดความรู้เบื้องต้นของนักเรียนด้วย  2.การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการต่อยอดยกระดับคุณภาพนักเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น โดยผอ.เขต ได้ทดสอบการอ่านหนังสือเรียนในวิชาภาษาไทย ของนักเรียน  จากการทดสอบการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง นักเรียนสามารถอ่านได้ ในระดับ ดี-ดีมาก ไม่ปรากฎว่านักเรียนอ่านหนังสือเรียนไม่ได้   3.การนำค่านิยม 12 ประการสู่การปฎิบัติของสถานศึกษา ผอ.เขต ได้สอบถาม การนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ว่าได้ดำเนินการอย่างไร  รับทราบว่าโรงเรียนได้จัดให้มีป้ายค่านิยมในทุกชั้นเรียน และให้นักเรียนท่องจำในเวลาเช้าเย็นทุกวัน  นอกจากนี้โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมสอดคล้องต่อหลักค่านิยม 12 ประการ ด้วย 4.การจัดกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  ผอ.เขต ได้สอบถามผู้บริหารว่าจากการอบรมพัฒนาครูการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่ผ่านมา ในระหว่าง 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไดอิชิ ว่าให้ครูที่ได้เข้าอบรมพัฒนาได้เตรียมการและดำเนินการอย่างไร  ซึ่งได้กำชับว่าต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวด้วย เน้นความรู้ความเข้าใจในคำว่าสิทธิและหน้าที่  ความสำนึกภาคภูมิใจความเป็นคนไทย เว๊บสพฐ. http://www.obec.go.th/news/56054 ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ ปชส.ชพ.    


อ่านต่อ...
0123456

ข่าวด่วน/ ประชุม/อบรม

king25576

tomnew

 

sarasonted2557
nekkkkk2

 

newkown

obecchannel

E-News

ผอ.เขตตรวจราชการ ครบ 134 ที่โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
     เมื่อพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ...อ่านต่อ..
150 อ่าน.

ผอ.เขต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ...อ่านต่อ..
89 อ่าน.

การประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติฯ
          นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่ปฎิบัติ ...อ่านต่อ..
91 อ่าน.

ผอ.เขต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ...อ่านต่อ..
127 อ่าน.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     เมื่อวันเสาร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์  ...อ่านต่อ..
156 อ่าน.

ผอ.เขตรุดเยี่ยมอาการผอ.โรงเรียนวัดคูหาใน
     เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร  ผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
629 อ่าน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วยรับชมวีดีโอออนดีมานต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. สนผ.

การตรวจสอบการงายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา.2556
การเตรียมสอบ O-NETการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบล
อีกช่องทางในการรับชม
ช่อง สพฐ.1 | ช่อง สพฐ.2 | ช่อง สพฐ.3 | ช่อง CAT | ช่อง TOT
 

หนังสือราชการ สพฐ.


ข่าวล่าสุด...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

---2557  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี  2557          เมื่อวันที่...
29
rsc-RSC โรงเรียนบ้านเขาพระ         เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านเขาพระ...
28
-to-be-number-oneเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงฯ...
26
2014-11-12-05-03-43นายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงฯ...
61
2014-11-10-09-18-00วันที่  10  พ.ย.2557   นายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงฯ...
56
2014-11-10-07-28-57นายสมสุข  เพชรกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงฯ ...
48
2014-09-29-03-19-34โรงเรียนบ้านเขาพระ รับรางวัลด้านการป้องกัน แก้ไข...
162
2014-09-26-02-57-43ด้วย นางสิรินารถ  กังแฮ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ...
174
-english-debateเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)...
183
-64-               เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557...
243

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย/โรงเรียน

ผู้บริหาร

wwww 

         นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
            ผอ.สพป.สข.2

  porow

parakit

รองผู้อำนวยการ

mixsubbosss

วารสารประชาสัมพันธ์

reportboss

report2555
gks

myoffice
oebgatway

anigifmoey

aocnew
ebuket

bookroom

เลื่อนขั้นเงินเดือน

1
2
3

26-10-2555 9-04-17 copy

backup
vdoc

ponsongsam

rrr

sokorsokor

 

 

รอบรั่ว IT

รูปภาพ
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop ทำตามวีดีโอนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คู่มือเบื้องต้น Mikrotik
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
คู่มือการจัดการ Mikrotik สำหรับ ทำ Dhcp hotsport   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แจกสคริปลงนามถวายพระพร
อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2013
  ลองนำไปใช้ดูครับ แก้ไฟล์ 1 จุด แก้ไขไฟล์... อ่านเพิ่มเติม...

Template

ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
rss logo thaiteachers