Get Adobe Flash player
hebo

180x108

เครือข่ายสถานศึกษา สพป.สข.2

sms2

informationska22

samallschool

emissss

 

แผนทีโรงเรียนในสังกัด

gis

แผนปฏิบัติการปี 2558

plan2558
panpatna

plan5658

panl

somchai1

ตรวจสอบสิทธิ

 


 
 ค้นหาหนังสือรับรองการหักภาษี
    ณ ที่จ่าย
  (บำเหน็จบำนาญ)


รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

dmc2
boarddmc
mobec
Ems
bobec

krs

amssnew

ลิงค์หน่วยงาน

pra
bookonline1
1moe
1mua
1obec
1onec
1vec
2omoe
3ops
header
dltv

h1n12009

sorsor

logo sahavicha
math thai
sci art
health eng
tech soc

เข้าสู่ระบบส่งข่าว
PopUp MP3 Player (New Window)

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4650
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้48
mod_vvisit_counterอาทิตย์ผ่านมา19520
mod_vvisit_counterเดือนนี้10735
mod_vvisit_counterเดือนทีผ่านมา117913
mod_vvisit_counterทั้งหมด3808487

We have: 39 guests online
IP คุณ: 54.80.94.92
 , 
วันนี้: ก.ค. 04, 2015
เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เลือกภาษา

English Thai

การจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่...

       วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวางศิลฤกษ์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน  โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับงบประมาณจากสพฐ. ในการก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นเงินงบประมาณ 9,979,000 บาท และได้กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558  จากนั้นได้แจ้งเรื่องการพิจารณาร่างกำหนดการและพิจารณามอบหมายงานกรอบภารกิจหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ อาทิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหาและเครื่องดื่มและปฎิคม  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประธานกล่าวปิดการประชุมว่าให้บุคลากรทุกฝ่ายทุกท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  ปิดประชุม เวลา 11.30 น.     ข่าว  พิษณู ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ  ตวงทิพย์ ไพรสนธิ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


อ่านต่อ...

รองจิตรับตำแหน่งผจก.สหกรณ์พัทลุง จำกัด...

       วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 สพป.สงขลา เขต 2 ได้มีพิธีส่งบุคลากรเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่       เวลา 09.00 น. นายจิต เพ็งพุ่ม  รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด จากนั้นได้ร่วมพิธีส่งในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2 โดยนายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มอบของที่ระลึก รวมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มต่างๆ  เวลา 10.00 น. คณะได้เดินทางไปสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงจำกัด  จังหวัดพัทลุง     นายจิต เพ็งพุ่ม กล่าวแสดงความรู้สึกว่า การทำงานในระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ที่ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในส่วนความรับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานบุคคลนั้นตนเองได้ยึดหลักการทำงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการบริการที่สร้างความพึงพอใจด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสนี้ ขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยกันมาอย่างมีความสุข ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


อ่านต่อ...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่3/2558 ...

       นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาการผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมไดอิชิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน  2558  เริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. ก่อนระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1   บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการประสานความร่วมมือเครือข่ายองค์กรในการพัฒนาระบบการปฎิบัติต่อเด็กและเยาวชนและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว 1.2   มาตรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 1.3   การแก้ปัญหาการร้องเรียน 1.4   การวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานเขต ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ครั้งที่ 2/2558 ) ระบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 1.1   แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1.2   การจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายสถานศึกษา ( พิจารณาให้เครือข่ายละ 20,000 บาท) 1.3   สาระสำคัญของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 2544 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 1.1   แนวทางการนำนโยบายสู่ความสำเร็จ ( นโยบาย ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ / การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน / การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก / การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ                            ปิดประชุมเวลา 16.30 น.   ภาพ  กลุ่มอำนวยการ ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ ปชส.ชพ.


อ่านต่อ...

สพป.สงขลา เขต 2 จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด ปีที่ 2 ...

      นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด ปีที่ 2  ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง  ในเวลา 08.00 – 12.00  น. วันจันทร์ที่  25 พฤษภาคม 2558  ณ วัดหูแร่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดี วันพระร่วมใจสร้างบุญ เสริมพลังสู่สมรรถนะที่มีคุณภาพ  โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ หิ้วปิ่นโตไปวัด ปีที่ 2 “  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี ด้วยการเข้าวัดปฎิบัติธรรมในวันธรรมสวนะและเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมะกะมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้   ภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล   ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ ปชส.ชพ.    


อ่านต่อ...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2558...วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาการผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบในสังกัด ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมลีการ์เด้น(เก่า) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายธำรงค์  เจริญกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะมอบนโยบายชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชน และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.35) จำนวน 26 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.54) จำนวน 7 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่นักเรียนได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 3 โรงเรียนอ่านต่อ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู...

        วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  สพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ” ให้แก่คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จำนวน 130 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่วิทยาลัย  โดยมีนางประณีต  ดิษยะศริน ที่ปรึกษา , ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ


อ่านต่อ...

สพป.สงขลา 2 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่...

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครู ผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”การปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ” ณ ห้องประชุมสำนักงาน              การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีจำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ที่ผ่านการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประพฤติปฎิบัติตนและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 หัวข้อเรื่องในการปฐมนิเทศ อาทิ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ / สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน / การพัฒนาบุคลิกภาพ /หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 / นโยบายสพฐ.ที่เกี่ยวข้อง / ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและครูผู้ช่วยในความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพ/ข่าว  พิษณุ ธรรมรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ    


อ่านต่อ...
0123456

ข่าวด่วน/ ประชุม/อบรม

nayobuy

tomnew

sarasonted2557

newkown

obecchannel

E-News

การจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ 2015-06-17 03:44:42 นายพิษณุ ธรรมรัตน์
การจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่
       วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายสมนึก ...อ่านต่อ..
193 อ่าน.

รองจิตรับตำแหน่งผจก.สหกรณ์พัทลุง จำกัด 2015-06-17 02:55:12 นายพิษณุ ธรรมรัตน์
รองจิตรับตำแหน่งผจก.สหกรณ์พัทลุง จำกัด
       วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 สพป.สงขลา เขต 2 ได้มีพิธีส่งบุคลากรเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่  ...อ่านต่อ..
302 อ่าน.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ครั้งที่3/2558
       นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาการผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
284 อ่าน.

สพป.สงขลา เขต 2 จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด ปีที่ 2
      นายธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ...อ่านต่อ..
339 อ่าน.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมนึก ผิวทอง รองผอ.สพป.สงขลา ...อ่านต่อ..
271 อ่าน.

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู
        วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุรศักดิ์ ...อ่านต่อ..
282 อ่าน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วยรับชมวีดีโอออนดีมานต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. สนผ.

การตรวจสอบการงายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา.2556
การเตรียมสอบ O-NETการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบล
อีกช่องทางในการรับชม
ช่อง สพฐ.1 | ช่อง สพฐ.2 | ช่อง สพฐ.3 | ช่อง CAT | ช่อง TOT
 

หนังสือราชการ สพฐ.


ข่าวล่าสุด...

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย

--20         เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน...
13
2015-06-05-04-43-16   เมื่อวันที่  4 มิถุนายน  2558 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง...
75
2015-06-01-08-12-51ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...
247
-58สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558 11-15 พฤษภาคม 2558 ครูประจำชั้นอนุบาล 1 -...
66
2015-05-28-05-50-26รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
144
--57--21--2015--2045----                 เด็กชายภาสกร ภิรมย์ เป็นบุตรของนางอุทัยวรรณ ภิรมย์ และ...
93
2015-05-18-04-03-15ประกาศโรงเรียนวัดดอน เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...
400
2015-04-22-04-37-30 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 นายสมสุข เพชรกาญจน์...
158
2015-03-23-07-44-08  เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558...
175
2015-03-20-03-07-41                ด้วย นายถาวรร  สุวรรณพฤกษ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า ...
176

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย/โรงเรียน

ผู้บริหาร

wwww 

         นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
            ผอ.สพป.สข.2

  porow

parakit

รองผู้อำนวยการ

subboss2015

วารสารประชาสัมพันธ์

reportboss

report2555
gks

myoffice
oebgatway

anigifmoey

aocnew
ebuket

bookroom

เลื่อนขั้นเงินเดือน

1
2
3

26-10-2555 9-04-17 copy

backup
vdoc

ponsongsam

rrr

sokorsokor
spanukrena

 

 

รอบรั่ว IT

รูปภาพ
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
สำหรับ คนที่ ชอบ save งานไว้ Desktop ทำตามวีดีโอนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
คู่มือเบื้องต้น Mikrotik
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
คู่มือการจัดการ Mikrotik สำหรับ ทำ Dhcp hotsport   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แจกสคริปลงนามถวายพระพร
อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2013
  ลองนำไปใช้ดูครับ แก้ไฟล์ 1 จุด แก้ไขไฟล์... อ่านเพิ่มเติม...

Template

ThaiTeachers.TV Video
Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู | รวมข้อมูล วีดีโอ เพื่อการศึกษาไทย และพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
rss logo thaiteachers